Маринова Женя

 

   

   Женя  Янакиева Маринова

 

     Образование: Университет " Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Начална училищна педагогика с чужд език"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: zhenya.ya.marinova@edu.mon.bg