Кънчева Мария

 

     Мария Стефанова Кънчева

 

     Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Начална училищна педагогика с чужд език"

                                Учител в начален етап
                                Учител по английски език в начален етап
                                Учител по информационни технологии в начален етап

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: maria.st.kancheva@edu.mon.bg