Костадинова Иванка

 

   Иванка Иванова Костадинова 

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕСИТЕТ

     Специалност: "Начлна училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: Ivanka.kostadinova @ edu.mon.bg