Коледа е!

Нека за тази различна КОЛЕДА осъзнаем, че преди всичко трябва да бъдем хора с добри сърца, защото ДОБРОТО гради и осветява пътя ни, по който да вървим.
ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас  и сдружение „Св. Иван Рилски“ зарадваха част от  учениците от ресурсната група с коледни хранителни пакети. 
През изминалата година се случиха толкова много неща. Научихме и направихме добрини, с които спечелихме награди, нови приятели и вяра, че утрешният ден ще бъде по-добър и успешен.
Нека нашите ученици да бъдат здрави! Нека имат повече вяра и увереност в себе си, защото  ние много, много се гордеем с тях!
Всички ние учители и родители, нека не спираме да се грижим за всеки наш приятел, роднина или нуждаещ се.

С много любов и вяра в добрите хора….
ДИЯНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР на ОУ „А. Страшимиров“ – Бургас