Ковачева Росица

   

 

   Росица Атанасова Ковачева 

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: rositsa.at.kovacheva@edu.mon.bg