Карастамова Недялка

 

 

   Недялка Христова Карастамова   

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: nedialka.karastamova@edu.mon.bg