Карагьозова Стамена

    

 

          

    Стамена Атанасова Карагъозова  

 

     Образование: "Проф. д-р Асен Златаров - гр. Бургас

     Специалност: "Начална училищна педагогика с чужд език"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: stamena.karagyozova@edu.mon.bg