Камбурова Антоанета

 

 

     Антоанета Петрова Камбурова

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Математика и физика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: antoaneta.kamburova@edu.mon.bg