Йорданова Петя

 

    Петя Жак Йорданова​   

 

     Образование: АМТИ - гр. Пловдив

     Специалност: "Педагогика на обучението по музика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: petya.zh.yordanova@edu.mon.bg