Иновации в действие

На 15.11. 2019 г. ОУ „Антон Страшимиров“ беше домакин на среща за обмяна на добри педагогически практики с екип от ОУ „Граф Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив. Бяха проведени два открити урока – в 1 д клас с класен ръководител Цв. Димитрова и в 5 е клас с учител Мария Божинова. Урокът в 1 клас бе на тема „ Забавни цветове“. В него умело бяха преплетени дигитални технологии, групова и екипна работа, съчетани с тематика от дисциплините български език, изобразително изкуство, околен свят, домашен бит и техника.
Учебната среда, подходяща за провеждането на интердисциплинарни и дигитализирани учебни часове, е оборудвана по Общинска програма „Първокласно начало“ с таблети, интерактивна дъска, модулни работни маси.
Учениците демонстрираха ангажираност, активност и екипност при изпълнението на задачите, подкрепяни и насочвани от учителите си. Разбира се, не пропуснаха и да се забавляват.
Урокът в 5 е клас беше на тема „Рибарство“, като част от иновативния ФУЧ „Вдъхновени от професиите“. Според тригодишния иновативен план на училището , във втората година на иновацията, учениците изучават старинни български занаяти и професии. Бяха демонстрирани нови подходи и педагогически методи – учене чрез правене и учене чрез преживяване. Станахме свидетели на интервюта със стари потомствени рибари, на резултатите от проучване за обредите и обичаите при риболов и излизане в открито море, на празнуването на Никулден и др. Екипите, разделени в работни ателиета с различни задачи, показаха как се приготвя тарама хайвер, как се изработват глинени съдове с помощта на истинско грънчарско колело, как се плетат рибарски мрежи със сложни възли и как се отливат оловни тежести за риболов с въдица. Проекто-базираното обучение е дълъг процес, изискващ голяма предварителна подготовка, много дейности и часове за проучване, наблюдение и изработване на продуктите.
След отворените практики се проведе работна сесия на екипите от двете училища с конфериране, споделяне на опит и идеи. Презентация за ролята на учебната екскурзия в учебния процес направи г-жа Пепа Янева, а гостите споделиха за проведен наскоро мултидисциплинарен урок за Леонардо Да Винчи , обхващащ 8 учебни предмета и включващ научни екперименти, ролеви игри, драматизация, използване на добавена реалност и др. Интерес представляваше и споделената от тях практика за урок в начален етап за изработване на конституция на класа с правила, закони и норми на поведение.
В края на визитата домакини и гости , доволни от споделеното и преживяното, създадоха постер и начертаха следващите стъпки за съвместна работа и сътрудничество.