Иновативно училище

Екип от учители и ученици от 5 клас от ОУ“А.Страшимиров“, посетиха НУ“Ц.Гинчев“в гр.Лясковец. То посрещна училища-партньори от два големи града – 98 НУ “Св. св. Кирил и Методий” – град София и ОУ “Антон Страшимиров” – град Бургас. На срещата педагогическите специалисти от училището демонстрираха пред своите колеги от Бургас и София дейности в няколко клуба. Всички занимания бяха обединени от темата “Здравословен начин на живот”. През втория ден от посещението се проведе Кръгла маса за представяне на предлаганите иновации и споделяне на добри образователни практики. Събитието се състоя в Музея на гурбетчийското градинарство. Начално училище “Цани Гинчев” – град Лясковец представи своя иновативен проект: „ЗАЕДНО – Знаещи, Активни, Емпатийни, Добронамерени, Напредващи и Отговорни“ ОУ “Антон Страшимиров” – град Бургас прилага иновация, насочена към интегрирането на обучението по природни науки, математика и информационни технологии с глобална тема „Космос“ чрез проекто-базирано и проблемно-ориентирано обучение. Иновацията на 98 НУ “Св. св. Кирил и Методий” – град София е на тема: “Училищен празничен календар”. В края на събитието всички участници си дадоха обещание, че това ще е началото на поредица срещи, които да подобрят взаимодействието между училището и семейството и ще обединят усилията си в посока повишаване благополучието на децата.

От 02.06. до 04.06.2022 г. ОУ „Антон Страшимиров“ като иновативно училище бе домакин на обмяна на добри педагогически практики по Национална програма „Иновации в действие“.
Гостуваха екипи от учители и ученици от НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Железино, Хасковска област.
Гостите имаха възможност да наблюдават интердисциплинарен урок в 5 клас „Една модерна приказка за Космоса“ с ученици от иновативен ФУЧ “ Космически пътешественик“ с преподаватели Мария Джованова – учител по биология и Човекът и природата, Антоанета Камбурова – учител по математика и физика и Живка Пеева – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.
Учениците от трите училища сформираха екипи, в които правиха макети на Слънчевата система, глобус на звездното небе, конструираха космически кораб, решаваха електронен тест в Kahoot!, представиха компютърните си рисунки на космическа тематика.
Съчетаването на методите учене чрез правене и учене чрез преживяване прави учебния процес интересен, а учениците – ангажирани и мотивирани да усвоят повече знания и практически умения в сложните природо – математически науки.
След обмяна на мнения и впечатления от урока, екипите посетиха Културно – образователен център за съвременно изкуство и библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас, където гостите представиха своите добри практики, а учениците се насладиха на новаторския, уютен детски читателски кът.
Финалът на програмата за деня бе посещение в ПланетУМ, където и учениците, и учителите се забавляваха, изследваха и откриваха природни закономерности и явления чрез интересни опитни постановки. В края на мобилността, гостите плаваха с корабче до остров Света Анастасия, посетиха музея и научиха интересни факти за историята на острова.
Събрали отлични впечатления, изградили нови приятелства и споделили незабравими емоции, си казахме „До нови срещи, а не довиждане!“

В проекта се включиха учениците от:

3 б клас с професиите: майстор пицар, майстор сладкар, музикант (композитор), експерт по опростяването – още

3 г клас с професиите: – еколог, полицай и пътешественик още

4 б клас с професиите: грънчар, художник и зъботехник – още

4 а клас с професиите: лекар-медицински работник, дизайнер-моделиер и космически гид – още

4 г клас с професиите: зъболекар, военен, дизайнер на летящи коли – още

3 е клас с професиите: мебелист, оптик и микробиолог – още

https://youtu.be/opAfBOaN54E