Иванова Елена

 

    Елена Петкова Иванова 

 

     Образование: Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров'' - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: elena.pe.ivanova@edu.mon.bg