ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

На 04.06.2024 от 18:00 часа в Актовата зала ще се проведе родителска среща на випуск 7 клас

Държавен план – прием – учебна 2024/2025 година
Указания за кампания по прием на ученици в 8 клас 2024/2025 г.
Държавен план-прием в 8 клас за 2024/2025г.

За повече информация – в сайта на РУО – Бургас, рубрика Прием след VII клас https://minedusci-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/galina_georgieva_ruo_mon_bg/EV_wNVEv4a5GqmPLLKyKQ6gBtoAZJph51gc7Fbwd5mUHYQ?e=h8qmyn

 https://ruoburgas.bg/-v-.html?fbclid=IwAR1j-hYP-45r78NYZGpzse9gaN83uvtepv8GkVAXlU2cGFtY039b5DmHlZ8

https://drive.google.com/file/d/1nbCuP0sTg-gU0I5fdftqpbxKSgNT-mha/view