ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

На .........2024 от ......... часа в Актовата зала ще се проведе родителска среща на випуск 7 клас

Държавен план – прием – учебна 2024/2025 година
Указания за кампания по прием на ученици в 8 клас 2024/2025 г.
Държавен план-прием в 8 клас за 2024/2025г.

За повече информация – в сайта на РУО – Бургас, рубрика Прием след VII клас 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10CQ8OSWyhQ7uepgcATHYvFavePmM6zP8/edit#gid=523295147

 https://ruoburgas.bg/-v-.html?fbclid=IwAR1j-hYP-45r78NYZGpzse9gaN83uvtepv8GkVAXlU2cGFtY039b5DmHlZ8

https://drive.google.com/file/d/1TF2y_NHzCldLEC_grZUwDl7CBcPx0hve/view