Желязкова Петранка

 

Петранка Стоянова Желязкова

 

Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ - гр. Бургас

Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език"
                           Учител по английски език в начален етап
                           Учител по информационни технологии в начален етап

ОКС: МАГИСТЪР

email: petranka.zhelyazkova@edu.mon.bg