Е-СРЕДА, КУЛИНАРНИ МАГИИ И … ЕДНО ДЕТСКО ОЧАКВАНЕ

Отворихме страницата на третата седмица от дистанционното обучение в електронна среда. Един след друг се редуваха дни на търсене, изграждане и разширяване на е-платформи. Уроци, задачи, домашни. Учители, родители, ученици. Всеки със своя принос, за да се справим.
          И едно искрено – „Благодаря, госпожо! И на нас ни е забавно…“.
          Не забравяме, че е пролет, виждаме я през прозореца. Тя е в детските рисунки, нейните цветове греят от кулинарните хрумвания, в отговор на поставените задачи.
          И все пак, мечтите на всяко дете са отправени към едно детско очакване – на лятната ваканция. Гледаме далеч напред, значи успяваме!