Енева Ирена

   

   Ирена Димитрова Енева  

 

     Образование: Университет "Проф. д-р  Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Начална и предучилищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: irena.eneva@edu.mon.bg