Едрева Синди

 

     Синди Живкова Едрева

 

     Образование: Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас

     Специалност: "Българска филология"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: sindi.edreva@edu.mon.bg