Димова Соня

 

   Соня Димова Димова​   

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Физика и математика"
                                Организация и методика на обучението по Човекът и природата 5 - 6 клас

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: sonya.di.dimova@edu.mon.bg