Димитрова Цветелина

 

  Цветелина Константинова Димитрова 

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     СДК: Информационни технологии

     email: tsvetelina.ko.dimitrova@edu.mon.bg