ДИГИТАЛНА РАНИЦА

  Образователната платформа „Дигитална раница“(https://edu.mon.bg/) предлага изключителни възможности за подготовка, планиране, контрол и практически упражнения на педагогическите кадри в училище, като това става лесно и бързо. С помощта на приложенията в платформата всеки преподавател може да получи изключително ценна, подробна и разнообразна информация по темите и проблемите, които касаят учебния процес.

   Компактният характер на „Дигитална раница“ улеснява и колегите класни ръководители, и учителите да имат достъп до класовете, на които преподават, за да нанасят оценки, забележки, отзиви и други, неотменими от учебната си работа съществени въпроси, теми и проблеми, които са важни в УВП.

   Родителите също ще бъдат до голяма степен улеснени от платформата, защото ще могат да следят ежедневно и ежечасно дори подготовката и изявите на децата си и моментално ще получават информация за оценките и представянето им, както и за отсъствията по учебните предмети. Освен това ще знаят по всеки един предмет над каква тема се работи и ще могат да имат достъп до: домашните, тестовете и контролните работи на своите деца, върху които те са изпитвани.
   
Самите ученици също ще могат да се възползват от допълнителните възможности за подготовка и упражнение по предметите, като това ще им е много важно особено когато са отсъствали от учебни занятия по една или друга причина.
    
В крайна сметка, за всяка една от страните в учебно – образователния процес ще бъде от огромна полза и нужда работата и общуването с образователната платформа „Дигитална раница“.