Джованова Мария

 

   Мария Любомирова Джованова   

 

     Образование: СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София

     Специалност: "учител по биология, биолог"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: maria.dzhovanova@edu.mon.bg