ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Всяка година, по традиция, в ОУ „Антон Страшимиров“, отбелязваме 9 май – Деня на Европа. Това е Денят на Ученическото самоуправление. Днес 17 представители на ученическата общност  си размениха  ролите с административния, педагогическия и непедагогически персонал. Те „поеха училищните дела в свои ръце“, но това се оказа трудна задача. Наложи се учениците да пишат заповеди, докладни, да изготвят списъци и да проверяват училищната документация, да оказват медицинска помощ, да извършват психологически и логопедични консултации и да се погрижат за реда и хигиената в училище.  Временният директор Рая Георгиева и зам. директорът Ирена Димитрова посетиха часове по литература. Те наблюдаваха уроци, подготвени и представени също от ученици.

Всички отговорно и старателно изпълниха служебните си задължения, за което в края на работния ден получиха грамоти.
Децата споделиха, че им е било изключително интересно и желаят такива дни да се случват по-често.
У всички ни остана удовлетворението, че нашите възпитаници са отлично подготвени да поемат с достойнство и отговорност своето бъдеще.