Ден на розовата фланелка

Днес е Денят на розовата фланелка. Така е всяка последна сряда на февруари. Обличаме се в розово и заявяваме категорично, че не понасяме грубости, насилие, обиди, тормоз.

20 февруари не беше ден на тормоза. Независимо от това, в този ден в ОУ „Антон Страшимиров“, се проведе уникална кампания „Говори с мен“. В училището дойдоха ученици от 8 до 12 клас на Търговска гимназия – Бургас. В началото на втората учебна смяна петима обучени гимназисти отвориха импровизирана приемна „Говори с мен“. С тях по-малките разговаряха за своите лични истории, свързани с тормоза. Гимназистите също споделяха своя опит в това отношение и подкрепяха по-малките си съученици в намиране на правилни решения. Интересът беше огромен, пред приемната даже имаше опашка. Това е знак, че децата са критични към явлението “тормоз“ и не се притесняват да потърсят помощ и подкрепа. През приемната минаха над 20 ученици. В голямото междучасие ученици от Актьорския клуб на гимназията представиха живи картини на случаи на тормоз. По-малките наблюдаваха случващото се с интерес, някои се смееха, други подаваха ръка на „пострадалите“ в етюдите с цел да окажат помощ и да не останат безразлични. Случилото се беше безценен опит както за учениците от ТГ, така и за учениците от „Антон Страшимиров“. Денят приключи с обещание за нови срещи. А дотогава остава да се замислим: „Ще търпим ли тормоз, ще бъдем ли безучастни, ще допринесем ли с поведението си за нормално общуване помежду ни.“ В такива дни трябва да се обърнем към себе си и да се попитаме :“Защо идваме тук? Дали училището е в състояние да се справи с този тежък проблем? Къде се корени причината за това явление?“ Може би отговорите са навсякъде в ежедневието ни, може би все пак трябва да отправим първия си поглед към семейството.