ДЕН ЗА БОРБА С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Всяка последна сряда на февруари отбелязваме Деня за борба с училищния тормоз.

Обличаме се в розово и заявяваме категорично, че не понасяме грубости, насилие, обиди.
И тази година, за четвърти път, в ОУ „Антон Страшимиров“, се проведе уникална кампания „Говори с мен“. В училището дойдоха ученици от 11 и 12 клас на Търговска гимназия – Бургас, придружени и подготвени от педагогическия съветник на училището Антоанета Димчева. В началото на втората учебна смяна четирима обучени гимназисти отвориха импровизираната приемна „Говори с мен“. С тях по-малките разговаряха за своите лични истории, свързани с тормоза. Гимназистите също споделяха своя опит в това отношение и подкрепяха по-малките си съученици в намиране на правилни решения. Интересът беше огромен, пред приемната даже имаше опашка. Това е знак, че децата са критични към явлението “тормоз“ и не се притесняват да потърсят помощ и подкрепа. За 3 часа през приемната минаха 15 ученици, а желаещите не секваха. В голямото междучасие няколко от по-големите ученици поздравиха малките си приятели с музикални изпълнения. Случилото се беше безценен опит както за учениците от ТГ, така и за учениците от „Антон Страшимиров“.
Денят приключи с обещание за нови срещи. А дотогава остава да се замислим: „Ще търпим ли тормоз, ще бъдем ли безучастни, ще допринесем ли с поведението си за нормално общуване помежду ни.“
В такива дни трябва да се обърнем към себе си и да се попитаме :“Защо идваме тук? Дали училището е в състояние да се справи с този тежък проблем? Къде се корени причината за това явление?“ Може би отговорите са навсякъде в ежедневието ни, може би все пак трябва да отправим първия си поглед към семейството.