Гръцките богове

На 28.04.2022 г. в Актовата зала на училището се проведе интердисциплинарен урок на тема „Гръцките богове“.
Урокът интегрира учебно съдържание по литература, история, география и изобразително изкуство.
За реализацията на идеята в екип работиха Веселка Тодорова – учител по история, Петя Янева – учител по изобразително изкуство и Галя Стоева – учител по български език и литература.
Учениците от 5 б клас влязоха в ролите на елински божества. Те представиха митове и легенди за планината Олимп, изучени в часовете по български език и литература, показаха знанията си по география и история за древна Елада, презентираха пресъздадените от тях древногръцки съдове за бита, рисувани с различни техники, сюжети от митологията, графични скици на колони, капители и други архитектурни особености на сградите в Древна Гърция.
На финала на урока госпожа Веселка Тодорова се обърна към учениците си с думите:„Идеята на интердисциплинарния урок е да покажем, че учебните предмети се допълват. За да подредите сложния пъзел на фактите, трябва да работите системно по всички предмети, защото знанието за света е едно цяло. Мисията на нас, прогимназиалните учители, е да превърнем вече грамотните деца в образовани млади хора. Нашите сърца са като кутията на Пандора – всички лоши спомени (ненаучени уроци и ненаписани домашни) отлитат и остава само надеждата и вярата. Аз вярвам, че вие сте будни деца, жадни за знания и умения, които ще са ви необходими в 21 век.“
Адмирации за труда, продуктивността и вдъхновението ви, ученици и учители!