Герджикова Петя

 

    Петя Василева Герджикова   

 

     Образование: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ - гр. София

     Специалност: Учител по физическо възпитание и спорт
                              Треньор по джудо

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: petya.gerdzhikova@edu.mon.bg