Генова Петранка

   

  Петранка Ангелова Генова 

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕЕРСИТЕТ

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: petranka.genova@edu.mon.bg