Гаджонова Недка

 

 

     Недка Иванова Гаджонова   

 

     Образование: Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

     Специалност: "Педагогика на обучението по техника и технологии"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: nedka.gadzhonova@edu.mon.bg