ВТОРИ СРОК

          Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с решение на Областния щаб Ви информираме, че от 07.02.2024 г. /сряда/ се възстановява присъствения образователен процес на територията на област Бургас. Учебните занятия ще се провеждат по утвърденото седмично разписание.