Вдъхновени от професиите 4 г клас

Проектът се реализира с участието на учениците от IV Г клас
Ръководители на проекта:  Петранка Генова и Ирена Енева