Важно !!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
            Във връзка с постъпило писмо от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ви уведомяваме, че се организира кампания под името  – „Общувай разумно в интернет“
       На интернет страницата на ДАЗД     https://sacp.government.bg, в рубриката „Деца в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението  Protect Your Kids (http://protectyourkid.bg/)
 Protect Your Kids  е безплатно приложение, което помага на родителите да осигурят на децата си безопасно онлайн изживяване. Приложението е за Андроид телефони и таблети и е на български език.