ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!


      Днес, 23 октомври, започнаха строително-ремонтните дейности по проект „Модернизация на образователната среда“ на територията на училищната сграда и в двора на ОУ “Антон Страшимиров“ - Бургас.
      В тази връзка, обръщаме внимание на педагогическия и непедагогическия персонал, на родителите и учениците стриктно да спазват изискванията на проведения извънреден инструктаж за безопасно поведение по време на реализация на строителния обект.
      Да се следват правилата за безопасност на движението на организирания вход/изход от северната страна на училището, точно както е упоменато на указателните табели. За учениците от начален етап - вход/изход до стола на училището, за прогимназиален етап - служебния вход на училищната сграда. 
      Разчитаме на дисциплина, разбиране и търпение за успешната реализация на този толкова важен за нашето училище проект!