БРАВО-Резултати НВО!

Според обобщените статистики за НВО – 7 клас за учебната 2019-2020г. средният брой точки на изпита по БЕЛ за 188 седмокласници от нашето училище е 68,06 т. и 19 ученици имат резултат над 90 т.
На изпита по математика средният брой точки е 51,49 т. , като 1 ученик е постигнал максималният сбор от 100 точки, 7 ученици имат над 90 т.
Тези резултати, сравнени с миналогодишните показват повишение в средния брой точки по математика. запазване на високите резултати по български език и литература,а броят на отличните оценки по двата предмета са съизмерими с миналогодишните.

Искрено се гордеем с високите постижения на нашите ученици и с професионализма на учителите им!
На добър час и успех в кандидатстването, скъпи седмокласници!