БИНАРЕН УРОК

На 27.04.2023 год. в ОУ “Антон Страшимиров“ се проведе бинарен урок по български
език и литература на тема “Видове изречения по цел на изказване“ с ученици със СОП от 2 и 3 клас.
Гости на открития урок бяха г-жа Яница Куманова- ст. експерт по приобщаващо
образование в Регионално управление на образованието – Бургас, г-жа Владка Димитрова -ресурсен учител към РЦПППО – Бургас и ръководството на училището.
Учениците показаха усвоените знания по темата под ръководството на г-жа Татяна
Кирова – ресурсен учител и Еленка Петрова – логопед.
В урока се интегрираха знания и осъществиха междупредметни връзки от учебното
съдържание по предметите: български език и литература, математика, околен свят,
информационни технологии и изобразително изкуство. Използваха се разнообразни
упражнения и образователни технологии. Прилагането на междупредметните връзки е
особено важно за учениците със СОП, тъй като то им помага да постигнат комплексни
умения и знания, приложими не само в училище, но и извън него.