Банкова Мария

 

 

     Мария Иванова Банкова​   

 

     Образование: Усурийски педагогически университет 

     Специалност: "География и биология"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: maría.iv.bankova@edu.mon.bg