Асланова Димитрина

 

     Димитринка Георгиева Асланова​   

 

     Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

     Специалност: "Педагогика на изобразителното изкуство"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: dimitrinka.aslanova@edu.mon.bg