Актуална информация

Уважаеми ученици и родители,Съгласно Заповед №РД – 34574/26.11. 2020 г. на министъра на образованието и с Решение на педагогическия съвет, учениците от 1 до 7 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас ще се обучават в електронна среда за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. по редовно седмично разписание с продължителност на учебните часове според утвърден дневен режим за обучение в електронна среда,


Уважаеми родители и ученици, информираме ви, че към 23.11.2020 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ има 5 учители с Ковид-19, 2 учители в карантина и 30 карантинирани ученици. Учениците от 1 и 2 клас се обучават присъствено, в 1 учебна смяна. Учениците от 3 и 4 клас се обучават онлайн за периода до 30.11. 2020 г.


Уважаеми родители и ученици, информираме ви, че към 17.11.2020 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ има 3 учители с Ковид-19, 1 учител в карантина и 23 карантинирани ученици. Класовете от начален етап се обучават присъствено, в 1 учебна смяна. Учениците от 5 до 7 клас се обучават онлайн до 25.11.2020 г. включително.


Уважаеми ученици и родители,
Предвид усложнената епидемична обстановка и с Решение на Областния кризисен щаб – гр. Бургас, от четвъртък – 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. включително, учениците от 5 до 7 клас в нашето училище преминават на онлайн обучение.
Часовете ще се провеждат в MS Teams, с редовната седмична програма, като началото им ще бъде от 9.00 ч., с продължителност 30 минути и почивки от 10 мин, както следва:
1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.
2 час 9.40 ч. – 10.10 ч.
3 час 10.20 ч. – 10.50 ч.
4 час 11.00 ч. – 11.30 ч.
5 час 11.40 ч. – 12.10 ч.
6 час 12.20 ч. – 12.50 ч.
7 час 13.00 ч. – 13.30 ч.
Занималните в 5 клас следобед започват от 13.30 ч. в съответните стаи в MS Teams.