Съобщение

Бележка

Уважаеми родители и ученици,

     Във връзка с прилагането на Наредба № 16 от 08.12.2016 год. на МОН за управление на качеството на институциите в ОУ ,, Антон Страшимиров ‘‘ гр. Бургас ще се проведе анкетно проучване в периода ноември 2017 г.-  януари 2018 г.

Вашето мнение  и това на децата ви е важно за нас!
Благодарим ви за съдействието !

ОУ ,, Антон Страшимиров‘‘