Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Oценителски центрове, в които учениците от VІІ и Х клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужд език, както следва:

1. По български език и литература – VII клас – ПГМЕЕ-Бургас;

2. По математика VII клас – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас.

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи ще се осъществи при спазване на следния график:

Сряда, 30.06.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Четвъртък, 01.07.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Петък, 02.07.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;

Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;

Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;

ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Лятото настъпи и ваканцията вече е факт. В свободното време пред децата ни отново предстоят весели дни и забавления, но опасностите също дебнат. В тази връзка, при спазване на всички епидемиологични мерки, шестокласници от ОУ „А. Страшимиров“ се срещнаха с пресаташето на ОД на МВР Бургас Цветелина Рандева. Целта на срещата бе превенция на виртуалните престъпления, преодоляване на възможни рискове и опасности. Подобни срещи се провеждат в още четири училища в града ни. Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас и Обществен дарителски фонд. Учениците получиха спортни пособия, с които през следващата учебна година ще се включат в инициативата „Един час без виртуални устройства“.

Съобщение!

ОУ „Антон Страшимиров“ обявява 12 свободни места за пети клас за учебната 2021-2022г. в паралелка с учебен план:

ИУЧ: БЕЛ – 0,5 ч, Математика – 1ч., Изобразително изкуство – 1ч..

Документи се приемат в канцеларията на училището от 9:00 до 17:00ч. от 01.07 до 09.07.2021г.

Необходими документи

  1. Заявление до Дректора в свободен текст.

  2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал.

  3. Декларация за лични данни.

За родителите на 4 клас

Уважаеми родители на ученици от 4-ти клас,
Тези от Вас които желаят да видят оценените сканирани писмени работи на своите ученици от НВО 4 клас, могат да го направят в Оценителския център в СУ „Еп. Константин Преславски“ – гр. Бургас по следния график:
на 21.06.2021 г. и 22.06.2021 г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа

Браво!

С гордост съобщаваме за високите резултати на нашите четвъртокласници на Националното външно оценяване за учебната 2020/2021 г.:
Български език и литература
Брой явили се ученици: 141
Среден брой точки: 42,93 при максимални 50 и средно за страната 37,25 т.
Успеваемост в проценти: 85,86%
Средна оценка: Отличен 5,62
Математика
Брой явили се ученици: 141
Среден брой точки: 38,20 при максимални 50 и средно за страната 31,57
Успеваемост в проценти: 76,41%
Средна оценка: Много добър 5,10
Изказваме нашата благодарност и поздравления за класните ръководители : г-жа Дарина Планинска, г-жа Величка Пеева, г-жа Мариана Славова, г-жа Иванка Костадинова, г-жа Недялка Карастамова и г-жа Светла Андреева, както и на учителите в ГЦОУД: К. Химитлийска, Д. Дионисова, Сл. Атанасова, С. Юлиянова!

Браво!

На традиционния турнир по фехтовка „Доблест и благородство“, който отбеляза 84-тата годишнина от рождението на Симеон II, Елица Грозева от 5 б клас е спечелила второ място при девойки до 12- годишна възраст!

Иновации в действие – 2

В периода 26 – 28.05.2021 г. екипът от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас, състоящ се от ученици от 6 е клас с иновативен ФУЧ „Вдъхновени от професиите“ и избираеми учебни часове по изобразително изкуство и 4 учители посети Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ – гр. Трявна.
Визитата бе в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, като целта на мобилността бе споделянето на добри педагогически практики и идеи между двете иновативни училища.
След опознавателната обиколка на училището в първия ден, екипът ни бе очарован от самобитната естетическа учебна среда, дело на самите ученици, богатата библиотека, новите машини, дигитални технологии, 3 D – принтери, с които се обезпечава учебния процес по специалните предмети.
Програмата бе наситена и ползотворна и включваше посещения на часове по иконопис, презентиране от ученици на продуктите от иновативните часове по проекто-базирано обучение в НГПИ, конфериране с педагогическите екипи, представяне на специалностите „Дърворезбарство“, „Иконопис“ и „Интериорен дизайн“, които се изучават в „Тревненска школа“.
Нашите шестокласници с удоволствие участваха в творческото ателие по иконопис, с интерес наблюдаваха презентирането на предишни проекти от по-големите ученици от Трявна. Направиха и пленер по изобразително изкуство на открито.
Гост в един от дните на мобилността бе и старши експерт по ОСО от РУО – Габрово – г-жа Емилия Ангелова.
Посетихме тревненски къщи и музеи и усетихме духа на Възраждането в старинния град. В заключителната сесия споделихме с екипа на НГПИ нашите отлични впечатления от срещите и от това, че в националното училище се основават на традициите с поглед към бъдещето. Както сподели г-н Орфей Миндов, целта е не само да пазим традициите живи, но и да ги развиваме и осъвременяваме, като ги пренесем с елемент на новаторство в 21 век.
Очакваме тревненския екип в нашето училище в края на юни за поредните съвместни дейности.