Съобщение

Уважаеми родители и ученици от начален етап, поради невъзможност да се спазят противоепидемичните мерки на министерство на здравеопазването и РЗИ, тази учебна година се отменя присъствената форма на състезанията на СБНУ.
Международното състезание „Математика без граници“ може да се проведе онлайн, като за участие се внася такса от 6 лв. на участник по банковата сметка на организаторите : BG19FINV91501017221033 Получател: „Инвариант М“,
Основание за плащане: МБГ-……./брой/ ученици, от……/училище, град/

В А Ж Н О !!!


Паралелките в начален етап / 2 – 4 клас/започват във II смяна през месец септември 2020г.
Паралелките от прогимназиален етап / 5 – 7 клас/ започват в I смяна през месец септември 2020 г.
Учениците от I клас са в I смяна целогодишно.
На посочените дати от месеца се извършва промяна в смените.
ДАТИ, НА КОИТО СЕ ОБРЪЩАТ УЧЕБНИТЕ СМЕНИ
ЗА 2020 – 2021 ГОДИНА
05.10.2020 Г.
02.11.2020 Г.
30.11.2020 Г.
04.01.2021 Г.
04.02.2021 Г.
01.03.2021 Г.
12.04.2021 Г.
04.05.2021 Г.
31.05.2021 Г.

Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,
Откриването на учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020 г. от 9.00 ч. в училищния двор с учениците от 1 клас.

Учениците от 5 клас следва да се явят в училище по график:
10.00 ч. – 5 а клас с класен ръководител Ана Николова
10.10 ч. – 5 б клас с класен ръководител Георги Тодоров
10.20 ч. – 5 в клас с класен ръководител Панайот Балджиев
10.30 ч. – 5 г клас с класен ръководител Павлина Стоилова
10.40 ч. – 5 д клас с класен ръководител Надя Милушева
10.50 ч. – 5 е клас с класен ръководител Димитрина Асланова

На учениците от останалите випуски ще бъдат раздадени учебници и учебни помагала по график, за който ще бъдат уведомени от класните ръководители.

Апелираме към спазване на противоепидемичните мерки.

Родителите няма да бъдат допускани до класните стаи на първокласниците на 15.09.2020 г.

Предстои ни една вълнуваща и предизвикателна учебна година! Нека тя бъде здрава, успешна и ползотворна за училищната ни общност!

На добър час, скъпи ученици, учители и родители!

Родителски срещи 5 клас

Уважаеми родители,
на 9.09.2020г. от 18 часа ще се проведат родителските срещи за петите класове. Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за дейността на училището
2. Попълване на „Личен картон“
3. Раздаване на учебниците (за а, б, в, г, е паралелки)
4. Организационни въпроси

Родителските срещи ще се проведат съответно в:
5 а клас – кабинет Биология – 2 етаж, малък коридор
5 б клас – Актова зала
5 в клас – кабинет Химия – 4 етаж, малък коридор
5 г клас – компютърен кабинет – 1, етаж малък коридор
5 д клас – кабинет Физика – 3 етаж, малък коридор
5 е клас – кабинет Изобразително изкуство – 4 етаж, малък коридор

В сградата на училището се влиза задължително с маски.

Училищна библиотека

Училищната библиотека на ОУ „Антон Страшимиров“ скоро ще бъде напълно обновена – ще разполагаме със съвременно STEM оборудване и обогатен библиотечен фонд. Tака тя ще се превърне в желано място за всички четящи и лобознателни човечета.
Нашият проект по направление „Библиотеките като образователна среда“ беше одобрен и класиран на седмо място сред над хиляда участници от цялата страна.

Родителски срещи първи клас

График на родителските срещи за 1 клас:
1а клас на 04.09.2020г. от 18часа в Актовата зала на училището /1етаж/
1в клас на 04.09.2020г.от 18 часа – Компютърен кабинет /1 етаж/
1д клас на 04.09.2020г. от 18часа – Кабинет по биология /2 етаж/
1б клас на 08.09.2020г. от 18 часа – Компютърен кабинет /1етаж/
1г клас на 08.09.от 18часа – Актова зала /1етаж/

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници, разпределението на учениците по паралелки в 5 клас според заявленията за ИУЧ, критериите и обявените свободни места, са на разположение в канцеларията на училището. Информация се дава на място или на телефони 056 88 73 83 и 056 88 73 85.