Събщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
Във връзка с писмо с изх. № 0502-408/01.12.2021 г. на г-жа Мария Гайдарова – заместник–министър на образованието и науката, Ви информирам, че в област Бургас е осигурена психологическа подкрепа и консултиране за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията чрез безплатна телефонна линия – 0893 631 573.
Телефонната линия ще е на разположение на нуждаещите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до края на месец декември 2021 г.

Важно!!!

Уважаеми ученици и родители,
Информираме ви, че считано от 02.12.2021 г. – четвъртък – до 10.12.2021 г. вкл., учениците от прогимназиален етап ще се обучават на ротационен принцип, в първа учебна смяна, както следва:

  • 5 клас – присъствено на 02.12 и 03.12. 2021 г., в ОРЕС – от 07.12. до 10.12. 2021 г вкл.,
  • 6 клас – присъствено от 07.12. до 10.12. 2021 г вкл., в ОРЕС – на 02.12 и 03.12.2021 г.
  • 7 клас – присъствено за целия период от 02.12.2021 г. до 10.12.2021 г. вкл.
    Учебните часове за прогимназия започват в 7.30 ч. и в присъствено обучение, и в ОРЕС, съгласно приложения график.
    6 декември – понеделник – е неучебен ден – празник на град Бургас.
    Учениците в начален етап остават в присъствено обучение във втора учебна смяна / 2 – 4 клас/.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Напомняме ви, че 15.11. 2021 г. – понеделник – е учебен ден в онлайн среда за всички ученици от 1 до 7 клас.
Съгласно Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на Министъра на образованието, присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване, ще бъдат възобновени на 16.11.2021 г.- вторник – в първа учебна смяна.
Учениците от 1 и 2 клас започват от 8.20 ч., а учениците от 3 и 4 клас – от 7.30 ч., със задължително тестване с антигенен тест в класната стая с помощта на учители и родители – доброволци, при спазване на всички противоепидемични мерки.
При влизането в училище и по време на тестването, учениците са с маски.
При наличие на положителен тест, съгласно Протокол 1 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН:
– ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;
– училищните власти уведомяват незабавно родителя и личния лекар;
– ученикът е задължен да направи антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;
– ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19.
Съгласно Протокол 2 от Насоките, в случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия, родителят уведомява директора на училището, който изпраща в РЗИ списък на контактните лица – съученици, учители и др. РЗИ издава предписание за задължителна 10-дневна карантина на контактните лица.

Съобщение

Уважаеми родители,
Запознайте се с писмото от министерството на образованието и науката за новите тестове за учениците, също слюнчени и щадящи. В писмото има линк към клип за тестовете, който да изгледате.


https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc

ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици и родители,
във връзка с повишената заболеваемост от COVID -19 в Бургас, на основание Писмо с изх. № РД – 21-2966/04.11.2021 г. на Началника на РУО – Бургас и в изпълнение на т.18 от Заповед № РД – 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, ви съобщаваме, че считано от 08.11.2021 г. – понеделник – всички ученици от 1 до 7 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас преминават на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за срок от поне една седмица до получаване на нова заповед, за която ще бъдете информирани.
Часовете на всички ученици ще се провеждат в MS Teams с начален час 9.00 ч. по график.