24 септември – Европейски ден на спорта в училище

За поредна година ОУ „Антон Страшимиров“ взе участие в Европейски ден на спорта в училище. Учениците от 3-ти и 6 клас се забавляваха, спортуваха и танцуваха в двора на училището. Благодарим на всички участници и очаквайте нови спортни празници и изяви!

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще бъде на 15.09.2021 г. от 9.00 ч. в училищния двор за учениците от 1 и 5 клас.
– Учениците от випуските 2 и 4 клас започват на 16.09. 2021г. с учебни часове по програма.
– Учениците от 6 и 7 клас да се явят на 15.09. 2021 г. в двора откъм служебния вход за получаване на учебници и седмична програма по график, както следва:
8.30 – 8.45 ч. – 6 а клас;
8.45 – 9.00 ч. – 6 в клас;
9.00 – 9.15 ч. – 6 г клас;
9.15 – 9.30 ч. – 6 д клас;
9.30 – 9.45 ч. – 6 е клас;
10.00 – 10.15 ч. – 7 а клас;
10.15 – 10.30 ч. – 7 б клас;
10.30 – 10.45 ч. – 7 в клас;
10.45 – 11.00 ч. – 7 г клас;
11.00 – 11.15 ч. – 7 д клас;
11.15 – 11.30 ч. – 7 е клас.
През месец септември в първа учебна смяна ще учат учениците от 1 до 4 клас, а във втора учебна смяна – от 13.15 ч. – учениците от 5 до 7 клас.
Желаем здраве и успешна нова учебна година на всички!

Съобщение

Уважаеми родители,

През новата 2021/2022 учебна година всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите за новата учебна година.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семейството при условие, че децата живеят постоянно в страната.

Финансовата подкрепа  се отпуска след подаване на заявление – декларация в дирекция „Социално подпомагане“ като се представи удостоверение от училището, в което е записано детето.

Срокът за подаване на заявлението е не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, приети и записани в нашето училище,
Информираме ви, че служебните бележки до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1 клас по чл.10 а от Закона за семейните помощи за деца, са изготвени.
Можете да ги получите от дежурните учители в учителската стая в училище, в седмицата от 19.07. до 23.07.2021 г. включително.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

разпределението на учениците по паралелки в 5 клас според заявленията за ИУЧ, критериите и обявените свободни места, са на разположение в учителската стая на училището.

Информация се дава на място или на телефон 056 88 73 82.