Съобщение

Уважаеми ученици и родители, Информираме ви, че 02.05.2022 г. – понеделник – е неучебен и неработен ден. Учебните занятия ще се възобновят на 03.05.2022 – вторник – с промяна в учебните смени, както следва: – Учениците от 1 до 4 клас учат в първа учебна смяна през м. май; – Учениците от 5 до 7 клас учат във втора учебна смяна през м. май. 6 май – петък – е официален празник и е неучебен и неработен ден.

Прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници през учебната 2022 – 2023 година, може да се запознаете с електронната системата за кандидатстване в първи клас, правилата, сроковете и критериите за прием на следния линк: https://www.uburgas.org/

Важно!

Уважаеми ученици и родители,Информираме ви, че съгласно Заповед № РД-01-25/ 04.02.2022 г. на директора на РЗИ – Бургас, поради сложната епидемична обстановка и повишена заболеваемост, от 07.02. 2022 г. до 11.02.2022 г. вкл., учениците от прогимназиален етап от 5 до 7 клас ще се обучават в електронна среда, в I смяна с начало на часовете от 8.00 ч., според приложения график. Учениците от начален етап от 1 до 4 клас се обучават присъствено, като 2, 3 и 4 клас ще бъдат във II смяна от 13.15 ч., при задължително тестване в класните стаи преди часовете, както следва:- за учениците от 1 клас и ГЦОУД от 2, 3 и 4 клас – от 8.20 ч.- за учениците от 2, 3 и 4 клас, които не посещават ГЦОУД – от 12.45 ч.

График за онлайн обучение прогимназиален етап – I смяна/ учебен час – 30 минути/

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Напомняме ви, че 15.11. 2021 г. – понеделник – е учебен ден в онлайн среда за всички ученици от 1 до 7 клас.
Съгласно Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на Министъра на образованието, присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване, ще бъдат възобновени на 16.11.2021 г.- вторник – в първа учебна смяна.
Учениците от 1 и 2 клас започват от 8.20 ч., а учениците от 3 и 4 клас – от 7.30 ч., със задължително тестване с антигенен тест в класната стая с помощта на учители и родители – доброволци, при спазване на всички противоепидемични мерки.
При влизането в училище и по време на тестването, учениците са с маски.
При наличие на положителен тест, съгласно Протокол 1 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН:
– ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;
– училищните власти уведомяват незабавно родителя и личния лекар;
– ученикът е задължен да направи антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;
– ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19.
Съгласно Протокол 2 от Насоките, в случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия, родителят уведомява директора на училището, който изпраща в РЗИ списък на контактните лица – съученици, учители и др. РЗИ издава предписание за задължителна 10-дневна карантина на контактните лица.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми ученици и родители, След направения анализ на епидемичната обстановка в училището и постъпилите предписания от РЗИ за учениците от прогимназиален етап за изолация в домашни условия, считано от 04.10.2021 г до 15.10.2021 г. включително, учениците от 5,6 и 7 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ преминават на обучение в електронна среда. Те ще бъдат в първа учебна смяна през месец октомври, като онлайн часовете са с начален час 9.00 ч. и продължителност от 30 минути, съгласно утвърдения график. Учениците от начален продължават в присъствено обучение, като от 04.10.2021 г. учениците от 2,3 и 4 клас ще се обучават във втора учебна смяна с начало 13.15 ч.