Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Напомняме ви, че 15.11. 2021 г. – понеделник – е учебен ден в онлайн среда за всички ученици от 1 до 7 клас.
Съгласно Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на Министъра на образованието, присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване, ще бъдат възобновени на 16.11.2021 г.- вторник – в първа учебна смяна.
Учениците от 1 и 2 клас започват от 8.20 ч., а учениците от 3 и 4 клас – от 7.30 ч., със задължително тестване с антигенен тест в класната стая с помощта на учители и родители – доброволци, при спазване на всички противоепидемични мерки.
При влизането в училище и по време на тестването, учениците са с маски.
При наличие на положителен тест, съгласно Протокол 1 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН:
– ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;
– училищните власти уведомяват незабавно родителя и личния лекар;
– ученикът е задължен да направи антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;
– ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19.
Съгласно Протокол 2 от Насоките, в случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия, родителят уведомява директора на училището, който изпраща в РЗИ списък на контактните лица – съученици, учители и др. РЗИ издава предписание за задължителна 10-дневна карантина на контактните лица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *