Продукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

   Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че ще предприемем действия продуктите за периода на извънредното положение 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между учениците в нашето училище.

Заявителят „Джейелпи“ ЕООД  ще предостави по 420 гр. кашкавал (в индивидуална опаковка) и 2 кг. краставици.

1. Продуктите ще се раздават лично на родител на ученик по график при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.

2. Раздаването на продуктите ще бъде две места. След като получите продуктите, предназначени за Вашето дете срещу подпис, ще напускате двора на училището по указанията от персонала.

3. При посещението си в училище сте задължително с маска на лицето.

4. Графикът за получаване на хранителните пакети e съобразен с изискването на Агенцията за безопасност на храните да няма забавяне, с оглед спазване срока на годност:

График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
I а 08.30 09.00 вход стол
I б 09.00 09.30 вход стол
I в 09.30 10.00 вход стол
I г 10.00 10.30 вход стол
I д 10.30 11.00 вход стол
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
III а 11.00 11.30 вход стол
III б 11.30 12.00 вход стол
III в 12.00 12.30 вход стол
III г 12.30 13.00 вход стол
III д 13.00 13.30 вход стол
III е 13.30 14.00 вход стол
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
II а 08.30 09.00 вход централен
II б 09.00 09.30 вход централен
II в 09.30 10.00 вход централен
II г 10.00 10.30 вход централен
II д 10.30 11.00 вход централен
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
IV а 11.00 11.30 вход централен
IV б 11.30 12.00 вход централен
IVв 12.00 12.30 вход централен
IV г 12.30 13.00 вход централен
IV д 13.00 13.30 вход централен
IV е 13.30 14.00 вход централен

Забележка: От 14.30 до 16.30 часа ще работи входа към стола и родителите неуспели да вземат пакетите в определения им в графика час ще могат да го направят.

Раздаването на хранителните пакети ще се извършва от служителите на фирмата-доставчик, които разполагат със здравни книжки.

 Напомням, че при посещението в училище следва да спазвате физическа дистанция от не по-малко от 2 метра помежду си. Би било добре всеки от Вас да носи свой химикал при подписване на документите за получена храна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *