Проекто-базиран открит урок на тема: „В началото бе словото“

 На 17.04. 2018 г. се проведе проекто-базиран открит урок на тема: „В началото бе словото“ с ученици от 3″б“ клас и техните ръководители г-н Сергей Велков и г-жа Радина Маслева. Идеята за обмен на добри обучителни практики доведе при нас педагози от известни бургаски училища, университети и институции. Сред гостите бяха: доц. д-р Тинка Иванова – заместник-декан на факултета по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, г-жа Таня Новакова – секретар на Синдикат на българските учители – клон Бургас, г-н Мартин Илиев – директор на СУ „Епископ Константин Преславски“ и част от неговия екип от учители, г-жа Петя Петрова – заместник-директор на НЕГ „Гьоте“ и екип, г-жа Мара Георгиева – директор на ОУ „П.К. Яворов“ и екип, настоящи и бивши преподаватели и ученици на ОУ „Антон Страшимиров“.
Проектният урок бе вдъхновен от учебна екскурзия на третокласниците до старите български столици и места, свързани с историята ни – Плиска, Велики Преслав, Мадара, Шумен. В продължение на няколко месеца в часовете по различни предмети учениците са работили по задачи, свързани с историята, изкуството, поминъка, писмеността, математическите познания на древните българи и други европейски и азиатски народи.
Така само за няколко месеца те са изработили 7 продукта, които бяха представени интерактивно по време на урока – печатите на хан Кубрат, макет на Мадарския конник, колоната на хан Омуртаг, копия на 2 миниатюри на Лондонското евангелие на цар Иван Александър. Децата демонстрираха как си правят хартия от дървени стърготини, събрани от моливи, сглобиха макет на първата в света печатна машина на Гутенберг и отпечатаха на нея името на училището ни и класа си. След това третокласниците научиха гостите как да си направят картина чрез старата азиатска техника „Ебру“. Получиха се чудесни произведения. Освен собственоръчно направените картини, гостите си тръгнаха с подаръци – изображения върху плочи, направени с техника за печатане от 21 век.
Учениците показаха отлична работа в екип, критично мислене, свобода на общуване, богата лексика и много знания и умения.
Благодарим Ви за невероятното преживяване, наши талантливи ученици и учители!
Гордеем се с Вас!