Съобщение

                Уважаеми родители,
При отсъствие на детето Ви от занималня по семейни причини е необходимо да попълните заявление по образец, което можете да изтеглите тук.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ