Ден на християнското семейство

 От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своите личности. На 21.11. , Деня на християнското семейство, учениците на г-жа Милена Симеонова, поканиха своите родители, за да отпразнуват празника на своето голямо семейство – това на 5 д клас. Те си поговориха за проблемите на своя колектив, за ценностите, които пренасят от дома в училището. Родителите този път бяха не просто гости. Те споделиха своя опит и виждането си за възпитанието на децата. Празникът беше истински, защото на тази нетрадиционна родитело-ученическа среща имаше лакомства, на които най-много се радваха децата.