Международния ден на Черно море

     По случай 31.10.-Международния ден на Черно море, учениците от 1д и 1е клас, с класни ръководители Нели Карастамова и Светла Андреева, подготвиха изложба на тема „Пазете чисто Черно море“.Имаха и гости от РИОСВ гр.Бургас, които ги изненадаха с подаръци и интересна презентация .
    Петокласниците също се включиха с красивите си рисунки, които ни напомнят, че всеки от нас може да помогне за опазването на морето – като не оставя боклук по плажа и не изхвърля безразборно найлонови торбички, не излива мазнини и опасни химикали в канализацията и пести водата.

Съобщение

Бележка

Уважаеми родители и ученици,

     Във връзка с прилагането на Наредба № 16 от 08.12.2016 год. на МОН за управление на качеството на институциите в ОУ ,, Антон Страшимиров ‘‘ гр. Бургас ще се проведе анкетно проучване в периода ноември 2017 г.-  януари 2018 г.

Вашето мнение  и това на децата ви е важно за нас!
Благодарим ви за съдействието !

ОУ ,, Антон Страшимиров‘‘

Проект „Езиково пътешествие“

     На 23.10.2017г. в ОУ”Антон Страшимиров” седмицата на четенето беше открита с изложба на рисунки на любими приказни герои. Учениците работиха по проект „Езиково пътешествие“, проведоха състезание и викторина. Започна инициатива за обновяване на библиотеките в класните стаи с детски книги и енциклопедии, в нея с желание и интерес се включиха  много деца. По-големите гостуваха на своите по-малки съученици и им представиха  любимите си книжки.
    Възпитаниците представиха любимите си книги, както и любопитни факти от живота на техните автори. Проведоха състезание за най-добър четец, като всеки показа своите умения за изразително и гладко четене. 
    През цялата седмица учениците и техните класни ръководители работиха усилено. Те използваха не само предвидените за това часове, а оползотвориха и междучасията. Седмицата на четенето приключи с много положителни емоции и с желание дейностите да се осъществяват и през останалото учебно време.

Програма с дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017-2018

Съобщение

ВАЖНО!!!
Уважаеми родители,
Уведомяваме ви, че новият електронен дневник е активен. Необходимо е по един родител на всяко дете да си направи регистрация в shkolo.bg в срок до 20.11.2017г.