Важно!

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
предварителната родителска среща за 1 клас ще се проведе на 04.09.2017 г. от 18.00 ч. в класните стаи на 1 етаж.